Practice - Results

04/15/2016 at 8:05 AM

Practice 2 - Results

04/15/2016 at 8:45 AM

Practice 3 - Results

04/15/2016 at 9:09 AM

Practice 4 - Results

04/15/2016 at 9:41 AM

Practice 5 - Results

04/15/2016 at 10:13 AM

Practice 6 - Results

04/15/2016 at 10:39 AM

Practice 7 - Results

04/15/2016 at 11:16 AM

Qual1 - Results

04/15/2016 at 12:47 PM

Group 2 Qual1 - Results

04/15/2016 at 1:28 PM

Group 3 Qual1 - Results

04/15/2016 at 2:02 PM

Group 4 Qual1 - Results

04/15/2016 at 2:34 PM

Group 5 Qual1 - Results

04/15/2016 at 3:05 PM

Group 6 Qual1 - Results

04/15/2016 at 3:39 PM

Group 7 Qual1 - Results

04/15/2016 at 4:16 PM

Group 1 Qualifying 2 - Results

04/16/2016 at 8:20 AM

Group 2 Qualifying 2 - Results

04/16/2016 at 8:52 AM

Group 3 Qualifyingl 2 - Results

04/16/2016 at 9:15 AM

Group 4 Qualifying 2 - Results

04/16/2016 at 9:59 AM

Group 5 Qualifying 2 - Results

04/16/2016 at 10:33 AM

Group 6 Qualifying 2 - Results

04/16/2016 at 11:13 AM

Group 7 Qualifying 2 - Results

04/16/2016 at 11:48 AM

grp2 Race1 - Results

04/16/2016 at 1:19 PM

grp1 Race1 - Results

04/16/2016 at 1:20 PM

grp3 Race1 - Results

04/16/2016 at 2:42 PM

grp4 Race1 - Results

04/16/2016 at 3:22 PM

grp5 Race1 - Results

04/16/2016 at 4:12 PM

grp6 Race1 - Results

04/16/2016 at 4:52 PM

grp7 Race1 - Results

04/16/2016 at 5:40 PM

grp1 Race2 - Results

04/17/2016 at 9:07 AM

grp2 Race2 - Results

04/17/2016 at 9:57 AM

grp3 Race2 - Results

04/17/2016 at 10:55 AM

grp4 Race2 - Results

04/17/2016 at 12:50 PM

grp5 Race2 - Results

04/17/2016 at 1:45 PM

grp6 Race2 - Results

04/17/2016 at 2:36 PM

grp7 Race2 - Results

04/17/2016 at 3:27 PM